Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 7

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/1018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/09/2018
3904/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện 10/09/2018
3774/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định V/v thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện 21/08/2018
1129/2018/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất 15/03/2018
6018/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Kế hoạch và đầu tư; Tài chính V/v Công khai dự toán ngân sách huyện Hòn Đất năm 2018 29/12/2017
1415/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017
23/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/06/2015