TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 34

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2317/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Mỹ Lâm 29/04/2022
2316/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Bình 29/04/2022
1487/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Xây dựng Về việc giao quản lý, điều hành chung Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng 08/04/2022
1432/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 01/04/2022
1428/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự huyện Hòn Đất 30/03/2022
658/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Dân tộc Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác dân tộc của Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện 14/02/2022
556/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất năm 2022 26/01/2022