TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
44/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 19/12/2022
15/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Về Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 18/07/2022
219/UBND-CCTKV UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Hòn Đất 01/04/2022
100/UBND-HKL Thủ tướng Chính phủ Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 18/02/2022
365/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chuyển Nghị định số 17/2022/NĐ-CP 14/02/2022
344/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc chuyển văn bản liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính 11/02/2022
267/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chuyển văn bản hợp nhất Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 28/01/2022