Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 46

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác phòng, chóng dịch Covid-19. 11/01/2021
830/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 29/12/2020
920/STTTT-TTBCBC UBND tỉnh Kiên Giang Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tực tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 03/12/2020
771/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 03/12/2020
747/UBND-PCTT UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn huyện Hòn Đất 26/11/2020
2020/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chuyển Thông tư hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin 09/11/2020
1810/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chuyển Công văn số 3867/LS-QHLS ngày 28/09/2020 của Cục Lãnh sự 09/10/2020