Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 35

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
460/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 27/07/2020
441/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 16/07/2020
1289/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v Đính chính Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 16/07/2020
1288/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v Thông báo của phía Campuchia bãi bỏ hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia 16/07/2020
1249/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chuyển Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 09/07/2020
1068/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP và Thông tư số 09/2019/TT-BTP 08/06/2020
292/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 06/05/2020