TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 48

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
48/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính quý I và chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2022 17/03/2022
556/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất năm 2022 26/01/2022
02/HĐND Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v đính chính Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện Hòn Đất 25/01/2022
98/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 17/12/2021
96/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 2021 17/12/2021
95/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 17/12/2021
93/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 04/5/2021 của Hội đồng Nhân dân huyện Hòn Đất khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 17/12/2021