TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 1

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
658/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Dân tộc Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác dân tộc của Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện 14/02/2022