TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2285/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/08/2021
02/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/01/2021
1472/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Y tế V/v phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất năm 2020 26/03/2020
289/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v chủ trương cho học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp , trên địa bàn huyện đi học lại từ ngày 02/3/2020 28/02/2020
367/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2019-2020 21/08/2019
349/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 06/09/2018
88/TB-VP UBND huyện Báo cáo Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Tân tại cuộc họp Ủy viên UBND huyện tháng 08/2018 (mở rộng) 28/08/2018