Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
01/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 02/01/2020
6186/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ V/v phê duyệt kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2, trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 23/12/2019
6108/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo V/v công nhận kết quả đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2019 19/12/2019