TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 8

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1035/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v rà soát, cập nhật, xây dựng quy trình và niêm yết TTHC mới công bố trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã và Hợp tác xã, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành Kế hoạch và Đầu tư 02/07/2019
970/VP-TH UBND huyện Báo cáo Kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng; Tài chính V/v góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 31/08/2018
88/TB-VP UBND huyện Báo cáo Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đỗ Văn Tân tại cuộc họp Ủy viên UBND huyện tháng 08/2018 (mở rộng) 28/08/2018
124/KH-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Báo cáo BHXH Việt Nam; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng; Ngân hàng CSXH Việt Nam; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Ngoại giao; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/07/2018
73/TB-VP UBND huyện Thông báo BHXH Việt Nam; Công an; Công thương; Dân tộc; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; Lao động TBXH; Nội vụ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Tư pháp; Thanh tra; Thông tin truyền thông; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Xây dựng; Y tế Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Trương Văn Minh tại Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 13/07/2018
64/TB-VP UBND huyện Báo cáo Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế Thông báo Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh, tại buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mỹ Hiệp Sơn về tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 02/07/2018
163/UBND-TCKH UBND huyện Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư; Tài chính V/v thực hiện công khai luật ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 16/05/2018