TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
94/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương và chủ trương đầu tư mới dự án trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 17/12/2021
02/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư V/v chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 29/05/2020
6018/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Kế hoạch và đầu tư; Tài chính V/v Công khai dự toán ngân sách huyện Hòn Đất năm 2018 29/12/2017