Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
02/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư V/v chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 29/05/2020
6018/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Kế hoạch và đầu tư; Tài chính V/v Công khai dự toán ngân sách huyện Hòn Đất năm 2018 29/12/2017