Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
230/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2020
1369/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/07/2020
127/LĐTBXH-VP UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v rà soát, lập danh sách khám sàng lọc trẻ em tim bẩm sinh năm 2020 02/06/2020
1067/LĐTBXH-BTXHTEBĐGTNXH UBND tỉnh Kiên Giang Công văn điều hành Lao động TBXH V/v rà soát, lập danh sách khám sàng lọc trẻ em tim bẩm sinh năm 2020 02/06/2020
228/UBND-TCKH UBND huyện Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 phục vụ văn kiện Đại hội của từng Chi Đảng bộ trên địa bàn huyện Hòn Đất 15/04/2020
1293/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Công an V/v thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/08/2019
1032/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v rà soát, cập nhật, xây dựng quy trình và niêm yết TTHC mới công bố ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 02/07/2019