TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 16

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1108/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/04/2022
3670/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/12/2021
3419/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội / UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/11/2021
3088/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/10/2021
2150/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/07/2021
230/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2020
1369/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/07/2020