Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 50

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1323/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/08/2019
1251 VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai 09/08/2019
1179/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v đăng ký các sản phẩm để tham gia chương trình kết nối cung cầu các tỉnh, thành ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh 26/07/2019
1135/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp lần 2 18/07/2019
284/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác thủy hải sản trên địa bàn huyện 08/07/2019
283/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành 08/07/2019
278/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi 05/07/2019