Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 80

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
437/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm chứa tạp chất 13/07/2020
767/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thủ tục hành chính bị bãi bõ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 22/04/2020
228/UBND-TCKH UBND huyện Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 phục vụ văn kiện Đại hội của từng Chi Đảng bộ trên địa bàn huyện Hòn Đất 15/04/2020
210/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện 07/04/2020
1472/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Y tế V/v phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất năm 2020 26/03/2020
514/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v triển khai Kế hoạch sản xuất lúa Hè thu 2020 25/03/2020
507/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v vận hành mở cống Kênh Cụt điều tiết lưu thông thủy 24/03/2020