Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 39

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
95/BCĐ-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện 27/05/2019
187/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao, Du lịch V/v chuẩn bị các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND huyện 20/05/2019
532/UBND-KTCN UBND tỉnh Kiên Giang Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU 07/05/2019
170/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 04/05/2019
115/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Công an; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019 25/03/2019
95/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện 13/03/2019
58/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác phòng, trừ sâu rầy và dịch bệnh gây hại trên lúa Đông Xuân 15/02/2019