Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 84

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2195/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/12/2020
1943/VP-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thông báo đóng cửa cống trên địa bàn huyện Hòn Đất 28/10/2020
1612/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v phối hợp tuyên truyền, xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm 08/09/2020
1472/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v hướng dẫn xác định thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp 12/08/2020
437/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm chứa tạp chất 13/07/2020
767/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thủ tục hành chính bị bãi bõ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 22/04/2020
228/UBND-TCKH UBND huyện Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 phục vụ văn kiện Đại hội của từng Chi Đảng bộ trên địa bàn huyện Hòn Đất 15/04/2020