TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1970/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài chính V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Tài chính 13/07/2021
228/UBND-TCKH UBND huyện Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 phục vụ văn kiện Đại hội của từng Chi Đảng bộ trên địa bàn huyện Hòn Đất 15/04/2020
216/UBND-TCKH UBND huyện Dự thảo văn bản Tài chính V/v triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện 10/04/2020
16/HĐND Hội đồng nhân dân huyện Công văn điều hành Tài chính V/v điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 07/04/2020
1472/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Y tế V/v phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất năm 2020 26/03/2020
1957/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/12/2019
455/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v tiếp tục triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện 14/10/2019