TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 23

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1432/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tài chính Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch 01/04/2022
99/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện ủy thác sang Phòng Giao dịch NHCSXH huyện để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện 17/12/2021
97/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về kế hoạch danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 17/12/2021
92/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 17/12/2021
90/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 17/12/2021
89/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 17/12/2021
101/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 17/12/2021