Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 29/08/2019
15/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính; Xây dựng V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo công trình đường nội ô khu hành chính, từ cổng Công an huyện đến Đường Hòn 29/08/2019
14/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Xây dựng; Tài chính V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình trong cụm dân cư 29/08/2019
12/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 25/07/2019
11/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2019 ủy thác sang phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 25/07/2019
10/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng nguồn thu huy động đóng góp trả nợ các công trình giao thông nông thôn 25/07/2019
09/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất huyện được để lại chi đầu tư phát triển 25/07/2019