TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1970/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài chính V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Tài chính 13/07/2021
228/UBND-TCKH UBND huyện Công văn điều hành BHXH Việt Nam; Công thương; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Y tế V/v giao chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 phục vụ văn kiện Đại hội của từng Chi Đảng bộ trên địa bàn huyện Hòn Đất 15/04/2020
216/UBND-TCKH UBND huyện Dự thảo văn bản Tài chính V/v triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn huyện 10/04/2020
16/HĐND Hội đồng nhân dân huyện Công văn điều hành Tài chính V/v điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 07/04/2020
1472/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác; Công thương; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Y tế V/v phân công thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Hòn Đất năm 2020 26/03/2020
1957/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Tài nguyên và môi trường V/v triển khai thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 13/12/2019
455/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v tiếp tục triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện 14/10/2019