TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
04/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 20/05/2022
03/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất 26/12/2019
02/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài nguyên và môi trường Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hòn Đất 26/12/2019
1415/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017