TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 13

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2534/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" 04/09/2021
2195/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v công bố chuẩn hoá danh mục thủ tục hành chính ngành Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 02/08/2021
202/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v công bố Danh sách các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 08/02/2021
1885/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" 21/10/2020
1449/VP-TH UBND huyện Báo cáo Tư pháp V/v thụ hưởng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 11/08/2020
415/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v chuyển Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp 13/03/2020
135/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v triển khai thực hiện Thông tư sô 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp 10/02/2020