Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1885/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" 21/10/2020
1449/VP-TH UBND huyện Báo cáo Tư pháp V/v thụ hưởng Bản tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 11/08/2020
415/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v chuyển Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp 13/03/2020
135/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v triển khai thực hiện Thông tư sô 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp 10/02/2020
1823/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" 14/11/2019
1809/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tư pháp V/v chuyển Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh 13/11/2019
1293/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Công an V/v thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/08/2019