TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 3

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
94/TTr-UBND UBND huyện Dự thảo văn bản Tư pháp Về việc xin chủ trương bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tư pháp 29/04/2022
1428/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Tư pháp Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự huyện Hòn Đất 30/03/2022
132/2013/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Tư pháp Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 29/11/2013