TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 6

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
5945/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Thanh tra Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 29/11/2019
03/2018/L-CTN Chủ tịch nước Luật Thanh tra Luật Tố cáo 25/06/2018
90/2103/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Thanh tra Nghị định Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 08/08/2013
10/VBHN-VPQH Quốc hội Luật Thanh tra Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng 12/12/2012
03/2011/QH13 Quốc hội Báo cáo Thanh tra Luật Tố cáo 11/11/2011
56/2010/QH12 Quốc hội Luật Thanh tra Luật Thanh tra 15/11/2010