TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1487/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Xây dựng Về việc giao quản lý, điều hành chung Ban quản lý dự án đàu tư xây dựng 08/04/2022
71/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Xây dựng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường 286 (quốc lộ 80 - đê biển) 19/08/2021
70/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Xây dựng Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng tuyến đường Mỹ Thái, Mỹ Hiệp Sơn 19/08/2021
15/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính; Xây dựng V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo công trình đường nội ô khu hành chính, từ cổng Công an huyện đến Đường Hòn 29/08/2019
14/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Xây dựng; Tài chính V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình trong cụm dân cư 29/08/2019