Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính; Xây dựng V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo công trình đường nội ô khu hành chính, từ cổng Công an huyện đến Đường Hòn 29/08/2019
14/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Xây dựng; Tài chính V/v chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hạng mục công trình trong cụm dân cư 29/08/2019