TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
85/2015/QH13 Quốc hội Luật Các lĩnh vực khác Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân 25/06/2015
05/2014/TT-BTTTT Quốc hội Báo cáo Các lĩnh vực khác Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 16/05/2014
10/VBHN-VPQH Quốc hội Luật Thanh tra Văn bản hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng 12/12/2012
03/2011/QH13 Quốc hội Báo cáo Thanh tra Luật Tố cáo 11/11/2011
56/2010/QH12 Quốc hội Luật Thanh tra Luật Thanh tra 15/11/2010