Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 188

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
16/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác phòng, chóng dịch Covid-19. 11/01/2021
02/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/01/2021
830/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 29/12/2020
230/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2020
2195/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/12/2020
771/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 03/12/2020
747/UBND-PCTT UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn huyện Hòn Đất 26/11/2020