Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
22/1018/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/09/2018
1066/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Báo cáo Nội vụ Công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 07/05/2018
1415/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/07/2017
23/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 25/06/2015