TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 11

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
560/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v khẩn cấp ứng phó với bão số 16 - Tembin 25/12/2017
552/UBND-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác V/v ứng phó với bão gần bờ (bão số 16 - Tembin) 24/12/2017
549/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với bão Tembin 23/12/2017
114/TB-VP UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Trương Văn Minh tại cuộc họp triển khai công tác ứng phó với bão Tembin 23/12/2017
275/TB-UBND UBND huyện Thông báo V/v Phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất 06/12/2017
89/TB-VP UBND huyện Thông báo Ý kiến luận của Chủ tịch UBND huyện, Trương Văn Minh tại cuộc họp Ủy viên UBND huyện tháng 11, chương trình công tác tháng 12 năm 2017 04/12/2017
514/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018 30/11/2017