Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 34

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1323/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 21/08/2019
367/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Năm học 2019-2020 21/08/2019
1293/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Công an V/v thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/08/2019
1251 VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai 09/08/2019
1179/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v đăng ký các sản phẩm để tham gia chương trình kết nối cung cầu các tỉnh, thành ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh 26/07/2019
306/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Xây dựng V/v đôn đốc hoàn chỉnh dự kiến danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 19/07/2019
1135/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp lần 2 18/07/2019