Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 5

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
11/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2019 ủy thác sang phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 25/07/2019
10/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng nguồn thu huy động đóng góp trả nợ các công trình giao thông nông thôn 25/07/2019
09/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất huyện được để lại chi đầu tư phát triển 25/07/2019
08/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2019 của huyện Hòn Đất 25/07/2019
07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính V/v sử dụng kết dư ngân sách huyện 2016 25/07/2019