Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 66

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1369/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 30/07/2020
1359/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v đề nghị thực hiện công tác BVMT theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT 29/07/2020
460/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 27/07/2020
441/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 16/07/2020
1289/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v Đính chính Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 29/05/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang 16/07/2020
1288/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v Thông báo của phía Campuchia bãi bỏ hạn chế xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia 16/07/2020
437/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v tăng cường công tác kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm chứa tạp chất 13/07/2020