TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
5987/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Giáo dục và Đào tạo Quyết định về việc công nhận kết quả đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2020 03/12/2020
253/BC-UBND UBND huyện Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo thông tin thị trường lao động huyện Hòn Đất 01/12/2020
07/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
05/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v Phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
04/NQ-HDND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác V/v xác nhận miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2020
01/2020/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất về việc ban hành Quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách và một số đối tượng chính sách khi từ trần 03/07/2020