TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
830/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 29/12/2020
230/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 28/12/2020
2195/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/12/2020
920/STTTT-TTBCBC UBND tỉnh Kiên Giang Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tực tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 03/12/2020
771/UBND-VP UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 03/12/2020
747/UBND-PCTT UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn huyện Hòn Đất 26/11/2020
2022/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Ngoại giao V/v chuyển Công văn sô 3773/BNG-LS ngày 30/10/2020 của Bộ Ngoại giao 09/11/2020