TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 32

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3670/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/12/2021
943/UBND-NNPTNT UBND huyện Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v chủ động ứng phó khẩn cấp với siêu bão RAI sắp vào biển Đông 17/12/2021
3648/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Các lĩnh vực khác V/v chuyển Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 16/12/2021
3419/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội / UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 18/11/2021
3337/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Tài nguyên và môi trường V/v công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/11/2021
3298/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Xây dựng V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 09/11/2021
3088/VP-TH UBND huyện Công văn điều hành Lao động TBXH V/v công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 22/10/2021