TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử huyện Hòn Đất

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10149/QĐ-UBND UBND huyện Quyết định V/v công nhận kết quả đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2021 21/12/2021
99/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp huyện ủy thác sang Phòng Giao dịch NHCSXH huyện để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện 17/12/2021
98/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 17/12/2021
97/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Tài chính Nghị quyết về kế hoạch danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 17/12/2021
96/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản cuối năm 2021 17/12/2021
95/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Các lĩnh vực khác Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Hòn Đất 17/12/2021
94/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân huyện Nghị quyết Kế hoạch và đầu tư Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung chủ trương và chủ trương đầu tư mới dự án trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện 17/12/2021